vv

Artius – Trên cả Thiết kế và Thi công

Menu


ARTIUS sẽ tận tình giúp bạn thấu đạt mọi ước muốn bằng những giải pháp kỹ thuật, kinh tế và thực tiển ở cung bật cao nhất.

ARTIUS sẽ tận tình giúp bạn thấu đạt mọi ước muốn bằng những giải pháp kỹ thuật, kinh tế và thực tiển ở cung bật cao nhất.

Với mọi công trình, dù lớn hay nhỏ, ARTIUS luôn xem tư vấn là các đối thoại chuyên sâu giữa nhà cung cấp và bản thân người đầu tư – là cơ sở tiệm chạm nhu cầu đích thực của khách hàng, từ đó, tiến hành nhữngdich vụ theo sau một cách hiệu quả, xác thực nhất.

Không chỉ dừng lại ở bình diện khảo sát kỹ thuật vốn là tiền đề cho khâu thiết kế và thi công, dịch vụ tư vấn đặt quyền lợi, nguyện vọng và sự thoả nguyện tối đa của khách hàng lên hàng đầu, nhằm đưa ra những dự báo về yêu cầu tài chính, khả năng sử dụng, mở rộng lẫn những giá trị tiềm ẩn khác của công trình.

Theo đó, kết quả của dịch vụ tư vấn là gợi ra một bức tranh tổng thể và bao trùm nhất, kèmtheo những lời khuyên thực tế ở nhiều góc độ, từ an toàn, kỹ thuật, dự toán tài chính, tiến độ thi công cho đến các yếu tố thẫm mỹ, môi trường và tính vững bền của công trình để chủ đầu tư cân nhấc trong mọi lựa chọn.

Điểm nổi trội nhất trong các dịch vụ này làtính chính xác, trung thực, chuyên nghiệp và sát thực với nhu cầu đích và nguyệnvọng sau cùng của nhà đầu tư.

Call Now Button