AMERICAN LEARNING LAB CS TÊN LỬA

CLIENT

Hệ Thống Đào Tạo American Learning Lab

LOCATION

29-31 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

project type

design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

In Progress

CLIENT

Hệ Thống Đào Tạo American Learning Lab

LOCATION

29-31 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP. HCM

project type

design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

In Progress