ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ (VUS) CS NGUYỄN CHÍ THANH

CLIENT

Cty Cổ Phần Quốc Tế Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

LOCATION

282 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

project type

Design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

2020

CLIENT

Cty Cổ Phần Quốc Tế Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

LOCATION

282 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

project type

Design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

2020