CLIENT

Hệ Thống Y Khoa Chuyên Sâu Quốc Tế Bernard

LOCATION

22 Phan Đình Giót, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM

project type

Design, interior fit-out & furniture

completed

2022

CLIENT

Hệ Thống Y Khoa Chuyên Sâu Quốc Tế Bernard

LOCATION

22 Phan Đình Giót, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM

project type

Design, interior fit-out & furniture

completed

2022