CLIENT

CNT Group

LOCATION

Khu Đô Thị Mới Hà Tiên, P. Pháo Đài, TP. Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

project type

Design

completed

2023

CLIENT

CNT Group

LOCATION

Khu Đô Thị Mới Hà Tiên, P. Pháo Đài, TP. Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

project type

Design

completed

2023