MATHNASIUM CS ĐÀ NẴNG

CLIENT

Hệ Thống Toán Tư Duy Hoa Kỳ Mathnasium

LOCATION

Số 8 đường 2 tháng 9, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

project type

design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

2021

CLIENT

Hệ Thống Toán Tư Duy Hoa Kỳ Mathnasium

LOCATION

Số 8 đường 2 tháng 9, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

project type

design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

2021