CLIENT

VIAS VAN PHONG RESORT CORPORATION

LOCATION

Vịnh Vân Phong, Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hoà

project type

design

completed

2023

CLIENT

VIAS VAN PHONG RESORT CORPORATION

LOCATION

Vịnh Vân Phong, Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hoà

project type

design

completed

2023