ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ (VUS) CS HẬU GIANG

CLIENT

Cty Cổ Phần Quốc Tế Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

LOCATION

961 Hậu Giang, Q. 6, TP. HCM

project type

Design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

2016

CLIENT

Cty Cổ Phần Quốc Tế Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

LOCATION

961 Hậu Giang, Q. 6, TP. HCM

project type

Design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

2016