CLIENT

Nhà Hàng Chay Loving Hut Hoa Đăng

LOCATION

38 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

project type

design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

2015

CLIENT

Nhà Hàng Chay Loving Hut Hoa Đăng

LOCATION

38 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

project type

design, interior & exterior fit-out, furniture

completed

2015