MR. NGUYỄN TẤN HUY

Phó Giám đốc Điều hành Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế KINDY CITY

Chúng tôi rất trân trọng ARTIUS vì họ đã theo chúng tôi từ ngày thành lập. Đóng góp đáng kể nhất của ARTIUS chính là góp phần xây dựng khả năng nhận biết, duy trì sự nhất quán trong thể hiện thương hiệu nhà trường. Đối với trường mầm non, thì điều quan trọng nhất là phải đem lại một không gian sinh hoạt…