MS. LÊ THỊ DUYÊN HÀ

Giám đốc Tài chính Hệ thống Trường Quốc tế Dân lập Việt Úc

Với chiều dài cộng tác trên 10 năm qua, chúng tôi rất quý mến và giữ độ trung thành với nhà cung cấp này nhờ vào khả năng đáp ứng linh hoạt trong thiết kế, đảm bảo tiến độ thi công, cạnh tranh về giá và, quan trọng hơn là luôn duy trì độ an toàn trong chất lượng thi công và trang thiết bị cung ứng, phù hợp với hoạt động của nhà trường…