MR. PHẠM TẤN NGHĨA

Chủ tịch Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ

Có thể nói ARTIUS đã đồng hành với Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ hơn 12 năm nay. Với chiều dài cộng tác này, hẳn AVHVM đã khẳng định độ hài lòng do dịch vụ thiết kế và thi công các công trình của Hệ thống chúng tôi. Ở quan điểm xây dựng sự đồng nhất và hình ảnh nhận diện, chúng tôi đánh giá cao độ nhất quán trong…