MR. PHÙNG HOÀNG SƠN

Giám đốc Phát triển Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS)

Hơn 12 năm nay, ARTIUS là đơn vị đồng hành cùng Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) trong quá trình xây dựng không gian học tập và làm việc cho đơn vị chúng tôi. Có thể nói, VUS tin tưởng và hài lòng với dịch vụ thiết kế và thi công của ARTIUS…